Privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing op Backpackers.nl. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacybeleid.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Backpackers.nl verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
E-mailadres
Telefoonnummer
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [contactgegevens]. Wij zullen dan zo snel mogelijk de verwijdering hiervan in gang zetten.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Backpackers.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het verstrekken van informatie over onze diensten en/of producten
  • Het verzenden van een nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • Het afhandelen van uw betaling
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Om goederen en/of diensten bij u af te leveren

Backpackers.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Backpackers.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluit Verstrekking aan derden

Backpackers.nl verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij sluiten hiervoor een verwerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Backpackers.nl kan ook persoonsgegevens verstrekken aan derden indien u ons daarvoor toestemming heeft gegeven.

Beveiliging

Backpackers.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via [contactgegevens].

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Backpackers.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Backpackers.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Op basis van uw surfgedrag op onze website kunnen derden, zoals Google, [naam andere partij], advertenties aan u tonen op websites van derden.

Backpackers.nl heeft hiervoor een verwerkersovereenkomst gesloten met deze derde partijen.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren

of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Backpackers.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar travel@backpackers.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Backpackers.nl wil u er tevens op attenderen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Backpackers.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via travel@backpackers.nl.

Wijzigingen in ons privacybeleid

Backpackers.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Het is daarom raadzaam om dit privacybeleid regelmatig te raadplegen zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Google Analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om ons te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De informatie die de cookie genereert over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verstrekken indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Mailster

Onze website maakt gebruik van Mailster, een e-mail marketing plug-in voor WordPress. Mailster maakt gebruik van cookies om te helpen bij het bijhouden van gebruikersstatistieken, zoals het openen en klikken op e-mails. De informatie die de cookie genereert over uw gebruik van de e-mails (met inbegrip van uw IP-adres) wordt opgeslagen op servers van Mailster.

Mailster gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze e-mails gebruikt worden, om rapporten over de e-mailactiviteit op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot e-mailactiviteit. Mailster mag deze informatie aan derden verstrekken indien Mailster hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Mailster verwerken. Mailster zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Mailster beschikt.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze e-mails kunt benutten. Door gebruik te maken van deze e-mails, geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Mailster op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Partner Introtravel

Backpackers.nl deelt uw persoonsgegevens met onze partner Introtravel voor het daadwerkelijk boeken van een reis. Introtravel zal deze gegevens alleen gebruiken voor dit specifieke doel en zal de gegevens na afloop van de boeking verwijderen. Backpackers.nl heeft met Introtravel een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor een passend niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Contactgegevens

Backpackers.nl
[Adres]
[Postcode en plaats]
[Telefoonnummer]
travel@backpackers.nl

Dit privacybeleid is voor het laatst aangepast op 01-01-2023.

  • Google Analytics
  • Session Cookies

Google Analytics

Google Analytics

Session Cookies

Sessies